TRUNG TÂM LUYỆN THI GMAT
SỐ 1 VIỆT NAM

Vượt qua kỳ thi GMAT và đạt mục tiêu du học bằng những phương pháp và chiến lược luyện thi duy nhất chỉ có ở VietAccepted

Đăng ký khoá học

Vì sao chọn VietAccepted?

Mặc dù chỉ mới thành lập từ đầu năm 2015, nhưng chỉ sau 2 năm, VietAccepted đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm luyện thi GMAT hàng đầu Việt Nam với số lượng học viên đạt điểm cao trên 700 GMAT và có số điểm cải thiện ấn tượng nhất. VietAccepted cũng là một trong những trung tâm tư vấn duy nhất dành cho hệ Thạc Sỹ/ MBA với thành tích 100% học viên nhận được thư nhân học và học bổng từ bán phần đến toàn phần.
Tại VietAccepted, chúng tôi có các khoá học luyện thi từ Tiếng Anh (GMAT, GRE, IELTS, TOEFL) cho đến tiếng Đức, cũng như dịch vụ tư vấn du học từ Mỹ cho đến Đức, Hà Lan, Canada, Úc v.v Sứ mệnh của VietAccepted chính là chuyền đuốc để giúp ngày càng nhiều các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội du học và tiếp cận với thế giới.

Thành tích luyện thi và du học

Các thành tích tiêu biểu tại VietAccepted

  • Lê Hoàng Sơn

   Tổng điểm 760

  • Nguyễn Lan Phương

   Tổng điểm 730

  • Nguyễn Hoàng Thục Uyên

   Tổng điểm 720

  • Kiều Nguyễn Hồng Nhung

   Tổng điểm 710

  • Nguyễn Lan Phương

   McCombs (top 15), Tepper (top 20), Notre Dame (top 30)

  • Nguyễn Hoàng Thuc Uyên

   McCombs (Top 15), Rice (top 30)

  • Trần Thanh Thảo

   Kenan Flagler (Top 15), Vanderbilt (Top 30), Boston...

  • Phương Thanh

   Vanderbilt (Top 30), Boston University (Top 50)

Luyện thi du học

GMAT

Luyện thi du học

IELTS

Luyện thi du học

Tiếng Đức

Tư vấn du học

Mỹ

NORTH STAR

Tư vấn học bổng toàn phần cho sinh viên từ năm 2

Tư vấn du học

Châu Âu

Tư vấn du học

Canada

Tư vấn du học

Châu Á

Dịch vụ du học

VISA

Liên hệ chúng tôi

Tư vấn du học
Luyện thi du học

Tin tức

Tin tức du học

Tin tức du học

Tin tức khóa học

Tin tức khóa học

Tin tức khác

Tin tức khác