Các khoá học sắp khai giảng


Môn học Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Học phí
GMATVerbal47 Trần Nhật DuậtTối 3-5 hàng tuần19:30 - 21:3019/10/20178,200,000/ 20 buổi
GMATQuant47 Trần Nhật DuậtTối chủ nhật hàng tuần17:00 - 19:0012/10/20173,400,000/ 10 buổi.
GMATLớp Pre-GMAT47 Trần Nhật DuậtTối 2,4,6 hàng tuần18:00 - 19:1516/10/20177,600,000/40 buổi
SumoMe
FacebookTwitteGoogle+