Thành tích du học tại VietAccepted

Dựa theo những ưu – nhược điểm của hồ sơ, VietAccepted xây dựng VietAccepted Consulting Framework để giúp các bạn tạo ra sự khác biệt và nổi bật trong hồ sơ của mình.

Thành tích du học Mỹ

Các trường top MBA của Mỹ đã nhận học viên VietAccepted

 1. University of North Carolina – Kenan Flagler Business School – Top 20 MBA
 2. University of Texas at Austin – McCombs Business School – Top 20 MBA
 3. University of Canergie Mellon – Tepper School of Business – top 20 MBA
 4. Emory University – Goizueta Business School – top 20 MBA
 5. Vanderbilt University – Owen School of Management – Top 30 MBA
 6. Rice University – Jones School of Business – Top 30 MBA
 7. Indiana University – Kelly School of Business – Top 30 MBA
 8. University of Notre Dame – Mendoza College of Business – Top 30 MBA
 9. University of South California – Marshall School of Business – Top 30 MBA
 10. University of Minnesota – Carlson School of Management – Top 30 MBA
 11. Ohio State University – Fisher College of Business – Top 30 MBA
 12. University of Maryland – Smith School of Business
 13. Boston University – Questrom School of Business
 14. Boston College – Carrol School of Management

Và nhiều trường khác

Thành tích du học Đức

Các trường top MBA của Đức đã nhận học viên VietAccepted

 1. Mannheim University
 2. Hamburg University
 3. University of Cologne
 4. Tubingen University
 5. HWR Berlin
 6. ESMT
 7. Frankfurt School of Finance and Management
 8. HHL Leipzig Graduate School of Management
 9. WHU Vallendar
 10. EBS

Và nhiều trường khác.

Thành tích du học Hà Lan

Các trường top MBA của Hà Lan đã nhận học viên VietAccepted

 1. Rotterdam Erasmus University
 2. University of Groningen
 3. Maastricht University
 4. Nyenrode Business School
 5. TIAS Business School

Các Nước Châu Âu Khác

 1. Bocconi (Ý)
 2. Stockholm School of Economics (Thuỵ Điển)
 3. ESSEC (Pháp)

Và nhiều trường khác.

Thành tích du học

  • Nguyễn Lan Phương

   McCombs (top 15), Tepper (top 20), Notre Dame (top 30)

  • Nguyễn Hoàng Thuc Uyên

   McCombs (Top 15), Rice (top 30)

  • Trần Thanh Thảo

   Kenan Flagler (Top 15), Vanderbilt (Top 30), Boston...

  • Phương Thanh

   Vanderbilt (Top 30), Boston University (Top 50)