Thành tích luyện thi tại VietAccepted

Bộ chiến lược và phương pháp luyện thi GMAT do VietAccepted xây dựng và phát triển được điều chỉnh phù hợp với học viên Việt Nam để tối ưu hoá việc cải thiện điểm

Thành tích luyện thi

Các thành tích tiêu biểu tại VietAccepted

  • Lê Hoàng Sơn

   Tổng điểm 760

  • Phạm Bảo Ngọc

   Tổng điểm 750

  • Liêu Hải

   Tổng điểm 740

  • Vũ Đoàn Thái Long

   Tổng điểm 740

  • Trương Ý Nhi

   Tổng điểm 740

  • Nguyễn Lan Phương

   Tổng điểm 730

  • Lê Huyền Trang

   Tổng điểm 730

  • Nguyễn Hoàng Thục Uyên

   Tổng điểm 720

  • Hoàng Huy

   Tổng điểm 720

  • Nguyễn Thanh Hà

   Tổng điểm 720

  • Bùi Thanh Long

   Tổng điểm 720

  • Trần Thanh Thảo

   Tổng điểm 710

  • Trần Quang Nhơn

   Tổng điểm 710

  • Nguyễn Minh Hằng

   Tổng điểm 710

  • Dương Nguyễn Hoài Nhân

   Tổng điểm 710

  • Kiều Nguyễn Hồng Nhung

   Tổng điểm 710

  • Nguyễn Ngọc Bích

   Tổng điểm 710

  • Mai Thanh Trang

   Tổng điểm 700

  • Đặng Xuân Hải

   Tổng điểm 700

  • Nguyễn Bá Khiêm

   Tổng điểm 700

  • Lê Uyên Thảo

   Tổng điểm 700

  • Trần Thanh Trúc

   Tổng điểm 690

  • Nguyễn Hoàng An

   Tổng điểm 690

Còn nhiều thành tích luyện thi tại VietAccepted...