Tư vấn du học tại Vietaccepted

Dịch vụ tư vấn 1-on-1 sâu sát với từng hồ sơ khách hàng để khai thác điểm mạnh và điểm yếu nhằm mục đích đưa ra chiến lược nộp hồ sơ phù hợp. VietAccepted là dịch vụ tư vấn duy nhất tập trung vào việc giúp khách hang sửa CV cũng như bài luận (SOP/Motivation Letter) để nhấn mạnh được điểm mạnh và đặc biệt của từng hồ sơ.