​The best IELTS, GMAT, and Admission Consulting courses in town 

Trung tâm luyện thi GMAT & tư vấn du học MBA/Master

các trường kinh doanh top đầu dẫn đầu Việt Nam

150 + học viên 700+ GMAT từ 2015 

Hệ thống luyện thi GMAT blended Offline + Online dồi dào đã giúp hơn 1000 học viên chinh phục GMAT thành công 

Chương trình tư vấn toàn diện & chiến lược giúp học viên nhận admission & học bổng vào MBA của Oxford, Cambridge, London Business School, Harvard Business School (WL), Rotman, và nhiều trường top đầu thế giới khác 

GMAT Quant
GMAT Verbal
IELTS Nền Tảng
IELTS Nâng Cao
Vocabulary IELTS
Writing
Show More
8.0 IELTS
760
740
740
Liêu Hải - 740 GMAT
740
740
730
730
730
730
730
720
720
710
710
Show More

Tư vấn du học VietAccepted 

Contact Us

Chalkboard with Different Languages

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com