IELTS Nền Tảng

Xây dựng nền tảng cho bài thi IELTS

  • Xây dựng lại nền tảng từ vựng, đọc hiểu và ngữ pháp, và phát âm tiếng Anh. 

  • ​Đi sâu vào Từ vựng trong môi trừơng hàn lâm để giúp các bạn làm quen với bài thi IELTS Academic. 

  • Rèn luyện Speed Reading giúp tăng gấp đôi tốc độ đọc hiểu tiếng Anh 

  • P​hương pháp giúp tăng tốc & cải thiện kỹ năng làm bài thi Reading IELTS ​​

Thông tin khoá học

Thời gian học:

19:30-21:30

17:30-19:30
Lịch học: tối 2,4,6 hoặc 3,5,7

​Số buổi học: 24 buổi 

Nhờ khoá học Foundation, mình đã học được rất nhiều phương pháp tăng tốc độ và khả năng đọc hiểu mà trước giờ mình luôn bị sai. Khoá học cũng tập trung vào từ vựng, và kỹ năng viết câu - đây là điều mà mình nghĩ chỉ có ở VietAccepted. Mình thấy sự lựa chọn học tại VietAccepted là một quyết định rất đúng đắn của mình 

Nguyễn Hoàng Tuyến - học viên Foundation 

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com