• VietAccepted

30 speaking phrases you must know


1. Dùng "Sth appeals to me because" thay vì "I like it because" 2. Dùng "I get a lot of pleasure out of doing sth" thay vì "I like to do sth" 3. I am keen on doing sth 4. I am fond of (doing) sth 5. To grow fond of something/ I've grown fond of something

Ask for clarification 6. Sorry, I didn't quite catch that 7. Could you say that again?

Provide clarification 8. To put it another way 9. What I am trying to say is 10. What I mean is

If you are not sure what to say 11. That's a difficult question 12. That's a good question 13. I never thought about it before but I guess

Agreeing with something 14. I couldn't agree more 15. I totally agree 16. Absolutely 17. Definitely 18. Precisely 19. I tent to agree that 20. It depends

Disagreeing with something 21. That's one way of looking at it/however 22. That's not always true

Expressing your opinion not the fact 23. As far as I am concerned 24. As I see it 25. As far as I know 26. I suppose 27. I would imagine

Expressing facts 28. I'm convinced 29. There's no other way

Conclude 30. To wrap up/sum up ----------------------------- Lựa chọn học IELTS tại VietAccepted nếu bạn muốn * Tối ưu hoá hiệu quả luyện thi với chương trinh Blended Offline & Online * Tiết kiệm chi phí, học 1 khoá được tặng thêm khoá Phát âm, Writing, và rất nhiều tài liệu khác * Học mọi lúc mọi nơi trên Online Platform với 200+ giờ luyện thi.

Đăng ký ngay các lớp IELTS Nền Tảng & Nâng Cao của VietAccepted tại link sau nhé các bạn: http://bit.ly/VietAcceptedIELTS ------------------------------ VietAccepted Số 47, Trần Nhật Duật Q.1, TP.HCM 0937.738.791 www.vietaccepted.edu.vn
Recent Posts

See All

Bài tập viết câu tiếng Anh

Hello mọi người Tài liệu này tổng hợp 70 câu trong bài thi CAE (bài thi Advanced - level C1) của Cambridge cho phần Key Word Transformation. Mặc dù bài thi IELTS không có phần thi này nhưng kỹ năng vi

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com