• VietAccepted

Destination B1, B2, C1-C2

Updated: Jan 24

Trọn bộ 3 cuốn Destination các trình độ.Cuốn sách Destination Grammar & Vocabulary được biên soạn giúp học viên rèn luyện khả năng ngữ pháp và bổ sung từ vựng chuẩn bị cho kỳ thi B1-C2 theo chuẩn của Cambridge.

Cuốn sách gồm nhiều bài học vừa hệ thống kiến thức vừa làm bài tập và kiểm tra trình độ. Bên cạnh đó, là phần tài liệu tham khảo về cụm động từ, cụm từ, các mẫu… Việc cấu trúc như trên sẽ giúp người học xây dựng được một ngân hàng từ vựng phong phú và nắm vững kiến thức ngữ pháp để áp dụng vào các bài thi. Nội dung sách gồm nhiều chủ đề, bám sát nội dung các kỳ thi, giúp người học làm quen và thực hành tốt hơn. Hệ thống bài học rõ ràng, chi tiết.


Link download: https://drive.google.com/drive/folders/0BwVPnqWjTIFreEtMak1KVncyQ00?usp=sharing14 views

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com