• VietAccepted

Học từ vựng theo cụm

Updated: Dec 13, 2019

Các từ đơn (big, difficult v.v) thường không phải là từ sẽ được điểm cao trong bài thi IELTS Speaking hoặc Writing. Mà thay vào đó, các bạn phải sử dụng được các cụm từ (ví dụ như collocations hoặc phrases) để gây ấn tượng với giám khảo.


Phương pháp học từ theo cụm

 • Tham khảo các bài mẫu Writing/ Speaking

 • Ghi chú ra hết các collocations & phrases

 • Học thuộc và tập sử dụng cho quen

Một số ví dụ về các cụm từ các bạn có thể sử dụng:

 • opinions differ as to whether or not

 • the setting of homework

 • a necessary aspect of

 • an unnecessary burden on

 • there is evidence to support the idea that

 • improve educational outcomes

 • regularly top international educational league tables

 • countries where….. outperform nations where…..

 • setting homework is the norm

 • is just as beneficial as

 • from the perspective of

 • brain development

 • has an important role to play in

 • the schooling of children

 • encourages independent learning and problem solving

 • are challenged to work through tasks

 • at their own pace

 • In doing so, …..

 • apply the knowledge

 • consolidate their understanding

 • concepts taught by their teacher

 • develop an independent study habit

 • certainly has its drawbacks

 • the benefits outweigh them in the long term78 views

Recent Posts

See All

Bài tập viết câu tiếng Anh

Hello mọi người Tài liệu này tổng hợp 70 câu trong bài thi CAE (bài thi Advanced - level C1) của Cambridge cho phần Key Word Transformation. Mặc dù bài thi IELTS không có phần thi này nhưng kỹ năng vi

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com