• VietAccepted

Oxford Word Skills - Bộ sách từ vựng không nên bỏ qua

Updated: Dec 13, 2019

Nếu các bạn hỏi VietAccepted có bộ sách từ vựng nào hay nên học, thì đây là cuốn mà mình recommend - Oxford Word Skills

Sách có 3 levels

* Elementary

* Basic

* Advanced


Các từ vựng được chia theo chủ điểm, và là những từ vựng band điểm cao các bạn nên học. Đây không phải những từ vựng cao siêu mà là những từ vựng với cách diễn đạt tự nhiên của người bản ngữ.


Link download:


https://drive.google.com/drive/folders/1sInlitN8R3S4AfGv_BE9s5OyzrQVTyrP?usp=sharing
29 views

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com