• VietAccepted

PARAPHRASING IN WRITING TASK 1

Updated: Dec 13, 2019

Khi làm bài Writing Task 1, một trick rất đơn giản là các bạn hãy xác định những nội dung chính nhất từ đề bài sau đó paraphrasing lại để sử dụng cho bài viết. Đây là một yêu cầu quan trọng khi viết phần Introduction cho bài Task 1 nhé các bạn.


Mình sử dụng ví dụ sau từ thầy Simon để mọi người có thể tham khảo và vận dụng:


The chart below compares levels of recycling, as well as some less environmentally friendly forms of waste management, in fifteen European countries.


Here are some suggestions for paraphrasing:


*The chart compares = The bar chart shows

*levels of recycling = the percentage of waste that is recycled

*less environmentally friendly forms of waste management = put into landfill, incinerated, or disposed of in other ways

* in fifteen European countries = in various EU countries
45 views

Recent Posts

See All

Bài tập viết câu tiếng Anh

Hello mọi người Tài liệu này tổng hợp 70 câu trong bài thi CAE (bài thi Advanced - level C1) của Cambridge cho phần Key Word Transformation. Mặc dù bài thi IELTS không có phần thi này nhưng kỹ năng vi

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com