• VietAccepted

Sách hay IELTS Speaking - Mark Allen

Updated: Dec 13, 2019

Một cuốn sách cũ nhưng khá hay để cải thiện cho phàn thi Speaking IELTS nhé các bạn.


Sách được chia thành rất nhiều chủ đề cụ thể khác nhau với các từ vựng ở band điểm cao mà các bạn có thể học để sử dụng lại cho bài thi của mình.


Link download:


https://drive.google.com/file/d/1wUkyEXli7LdXH-qVmDgc21nA_V21yCOz/view?usp=sharing

255 views

Recent Posts

See All

Bài tập viết câu tiếng Anh

Hello mọi người Tài liệu này tổng hợp 70 câu trong bài thi CAE (bài thi Advanced - level C1) của Cambridge cho phần Key Word Transformation. Mặc dù bài thi IELTS không có phần thi này nhưng kỹ năng vi

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com