• VietAccepted

31 High Scoring Formulas for IELTS Speaking

Updated: Dec 13, 2019


31 High Scoring Formulas for IELTS Speaking – một trong những cuốn sách IELTS Speaking hay nhất


Hôm nay Ad xin chia sẻ với các bạn một trong những cuốn sách IELTS hay nhất cho những bạn nào muốn luyện tập chuyên sâu giành điểm cao cho phần thi Speaking.


Sách được chia thành 31 chủ đề với tips và chiến lược cho 3 phần thi Speaking.


Link download:

https://drive.google.com/file/d/0BwVPnqWjTIFrbnBXV3UzajRmeEU/view?usp=sharing


#graduation #jobhunt #classof2017

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com