• VietAccepted

IELTS Cambridge Vocabulary

Updated: Dec 13, 2019


Đây là hai bộ sách từ vựng quan trọng nhất dành cho sĩ tử IELTS  được xuất bản bởi ĐH Cambridge.

Sách chia theo từng topic từ vựng khác nhau là các chủ đề của bài thi IELTS

Cambridge Vocabulary for IELTS (level Basic)

Link download: https://drive.google.com/file/d/0BwVPnqWjTIFrOF9Id3g4a3RIekk/view?usp=sharing

Cambridge Vocabulary for IELTS (level Advanced)

Link download:

https://drive.google.com/file/d/0BwVPnqWjTIFrZndvSmtuV2ZYSWs/view?usp=sharing


#studygroup #campus #education

59 views

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com