Educational Support

Improving Test Scores One Student at a Time

Tổng hợp Task 2 band 9 

Tổng hợp những bài viết kinh điển band 9 Writing của thầy Simon - một tài liệu Must-Have của người luyện thi IELTS 

dreamstime_l_74313148.jpg

Từ vựng Writing 

Bộ sách từ vựng Cambridge đầy đủ nhất dành cho người học IELTS level từ cơ bản đến nâng cao 

images (2).jpeg

​Paraphrasing 

Kỹ năng cơ bản & hiệu quả để paraphrasing trong bài Task 1 giúp bạn "ăn trọn điểm" 

download.jpeg

Introduction Task 1

Cách viết introduction đơn giản & hiệu quả trong 1 phút 

download (1).jpeg

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com